Lassie Wormer

Lassie Wormer

Diverse werkzaamheden en onderhoud in combinatie met Conijn Metaalbewerking BV

Terug naar referenties

"Wij hechten belang aan korte lijnen. De uitvoerder onderhoudt het contact rechtstreeks met de opdrachtgever."

R. VET, DIRECTEUR